Home » Béc & Nhỏ Giọt

Cơ chế hoạt động của đầu nhỏ giọt Rivulis Supertif

(Nguồn: Rivulis Corp) Đầu nhỏ giọt Rivulis Supertif với cơ chế bù áp rất phù hợp cho hệ thống tưới nhỏ giọt ở địa hình đồi dốc.  Sản phẩm có nhiều loại lưu lượng khác nhau và dải…

Xem Thêm »