Hệ thống tưới tràn (tham khảo)

(nguồn: Smart Syphon)

Cơ chế hoạt động cơ bản của hệ thống là điều chỉnh đầu lấy nước vào của các ống dẫn. Ống đầu vào có thể dễ dàng nâng lên hoặc hạ xuống (1:16′ – 1:18′) bằng cần gạt. Và các cần gạt được kết nối với nhau bằng dây để tạo sự đồng bộ khi điều chỉnh (2:02′ – 2:15′ hoặc 2:22′ – 2:27′).

Ưu điểm:

  1. Chi phí đầu tư thấp
  2. Không yêu cầu cao về chất lượng nguồn nước
  3. Dễ sử dụng

Bạn có thể cũng thích!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *